0(0 Ratings)

A1 + A2 + B1 = 300 VIDEOLEKCIJA (400 ŠKOLSKIH SATI)

400h
Pokrenuto:202

What I will learn?

 • Od osnova do perfektnog govornika
 • Sustavno učenje njemačkog
 • Za sve generacije

Course Curriculum

A1 + A2 + B1 = 300 VIDEOLEKCIJA (400 ŠKOLSKIH SATI)

 • Videolekcija 1
  01:03:43
 • Videolekcija 2
  48:14
 • Videolekcija 3
  47:16
 • Videolekcija 4
  44:51
 • Videolekcija 5
  01:09:33
 • Videolekcija 6
  48:51
 • Videolekcija 7
  01:21:08
 • Videolekcija 8
  46:44
 • Videolekcija 9
  48:01
 • Videolekcija 10
  43:07
 • Videolekcija 11
  57:20
 • Videolekcija 12
  40:01
 • Videolekcija 13
  51:43
 • Videolekcija 14
  01:02:27
 • Videolekcija 15
  37:17
 • Videolekcija 16
  41:14
 • Videolekcija 17
  44:41
 • Videolekcija 18
  39:02
 • Videolekcija 19
  42:09
 • Videolekcija 20
  47:47
 • Videolekcija 21
  43:32
 • Videolekcija 22
  39:38
 • Videolekcija 23
  42:19
 • Videolekcija 24
  01:05:49
 • Videolekcija 25
  47:36
 • Videolekcija 26
  44:15
 • Videolekcija 27
  41:08
 • Videolekcija 28
  42:31
 • Videolekcija 29
  50:02
 • Videolekcija 30
  44:11
 • Videolekcija 31
  39:52
 • Videolekcija 32
  48:44
 • Videolekcija 33
  01:03:59
 • Videolekcija 34
  01:00:15
 • Videolekcija 35
  49:14
 • Videolekcija 36
  43:24
 • Videolekcija 37
  50:52
 • Videolekcija 38
  37:37
 • Videolekcija 39
  01:02:58
 • Videolekcija 40
  55:33
 • Videolekcija 41
  51:11
 • Videolekcija 42
  49:38
 • Videolekcija 43
  41:15
 • Videolekcija 44
  47:22
 • Videolekcija 45
  41:15
 • Videolekcija 46
  41:31
 • Videolekcija 47
  01:16:29
 • Videolekcija 48
  40:16
 • Videolekcija 49
  47:55
 • Videolekcija 50
  51:38
 • Videolekcija 51
  51:58
 • Videolekcija 52
  45:08
 • Videolekcija 53
  44:08
 • Videolekcija 54
  01:08:57
 • Videolekcija 55
  01:06:40
 • Videolekcija 56
  50:08
 • Videolekcija 57
  49:25
 • Videolekcija 58
  44:21
 • Videolekcija 59
  01:10:49
 • Videolekcija 60
  52:58
 • Videolekcija 61
  43:26
 • Videolekcija 62
  42:12
 • Videolekcija 63
  45:00
 • Videolekcija 64
  58:07
 • Videolekcija 65
  39:51
 • Videolekcija 66
  43:46
 • Videolekcija 67
  01:18:38
 • Videolekcija 68
  51:29
 • Videolekcija 69
  42:14
 • Videolekcija 70
  58:24
 • Videolekcija 71
  45:41
 • Videolekcija 72
  40:43
 • Videolekcija 73
  01:11:53
 • Videolekcija 74
  51:35
 • Videolekcija 75
  47:30
 • Videolekcija 76
  43:22
 • Videolekcija 77
  01:04:30
 • Videolekcija 78
  43:23
 • Videolekcija 79
  43:09
 • Videolekcija 80
  42:58
 • Videolekcija 81
  47:32
 • Videolekcija 82
  42:43
 • Videolekcija 83
  58:36
 • Videolekcija 84
  54:10
 • Videolekcija 85
  47:35
 • Videolekcija 86
  42:29
 • Videolekcija 87
  44:25
 • Videolekcija 88
  41:23
 • Videolekcija 89
  56:46
 • Videolekcija 90
  41:06
 • Videolekcija 91
  41:52
 • Videolekcija 92
  43:15
 • Videolekcija 93
  44:01
 • Videolekcija 94
  01:29:59
 • Videolekcija 95
  01:03:47
 • Videolekcija 96
  55:03
 • Videolekcija 97
  43:19
 • Videolekcija 98
  51:04
 • Videolekcija 99
  47:34
 • Videolekcija 100
  45:12
 • Videolekcija 101
  34:35
 • Videolekcija 102
  43:52
 • Videolekcija 103
  01:07:09
 • Videolekcija 104
  42:29
 • Videolekcija 105
  52:06
 • Videolekcija 106
  58:02
 • Videolekcija 107
  37:34
 • Videolekcija 108
  44:56
 • Videolekcija 109
  44:16
 • Videolekcija 110
  46:46
 • Videolekcija 111
  52:58
 • Videolekcija 112
  44:31
 • Videolekcija 113
  49:55
 • Videolekcija 114
  45:38
 • Videolekcija 115
  39:05
 • Videolekcija 116
  39:43
 • Videolekcija 117
  01:26:46
 • Videolekcija 118
  59:24
 • Videolekcija 119
  56:58
 • Videolekcija 120
  47:18
 • Videolekcija 121
  01:09:23
 • Videolekcija 122
  41:44
 • Videolekcija 123
  42:41
 • Videolekcija 124
  52:35
 • Videolekcija 125
  50:51
 • Videolekcija 126
  01:03:08
 • Videolekcija 127
  51:15
 • Videolekcija 128
  49:18
 • Videolekcija 129
  52:02
 • Videolekcija 130
  44:36
 • Videolekcija 131
  39:21
 • Videolekcija 132
  53:06
 • Videolekcija 133
  59:43
 • Videolekcija 134
  50:32
 • Videolekcija 135
  54:25
 • Videolekcija 136
  43:24
 • Videolekcija 137
  47:30
 • Videolekcija 138
  40:11
 • Videolekcija 139
  42:51
 • Videolekcija 140
  33:45
 • Videolekcija 141
  42:43
 • Videolekcija 142
  43:00
 • Videolekcija 143
  38:49
 • Videolekcija 144
  50:04
 • Videolekcija 145
  43:31
 • Videolekcija 146
  58:59
 • Videolekcija 147
  48:39
 • Videolekcija 148
  01:07:29
 • Videolekcija 149
  43:59
 • Videolekcija 150
  40:07
 • Videolekcija 151
  40:43
 • Videolekcija 152
  39:43
 • Videolekcija 153
  44:05
 • Videolekcija 154
  36:37
 • Videolekcija 155
  41:54
 • Videolekcija 156
  40:07
 • Videolekcija 157
  36:51
 • Videolekcija 158
  45:40
 • Videolekcija 159
  45:19
 • Videolekcija 160
  41:25
 • Videolekcija 161
  45:02
 • Videolekcija 162
  49:04
 • Videolekcija 163
  38:58
 • Videolekcija 164
  56:30
 • Videolekcija 165
  43:48
 • Videolekcija 166
  49:18
 • Videolekcija 167
  46:28
 • Videolekcija 168
  58:56
 • Videolekcija 169
  40:32
 • Videolekcija 170
  44:22
 • Videolekcija 171
  46:53
 • Videolekcija 172
  46:29
 • Videolekcija 173
  35:53
 • Videolekcija 174
  47:57
 • Videolekcija 175
  43:00
 • Videolekcija 176
  43:40
 • Videolekcija 177
  47:20
 • Videolekcija 178
  46:33
 • Videolekcija 179
  48:10
 • Videolekcija 180
  56:32
 • Videolekcija 181
  52:38
 • Videolekcija 182
  46:16
 • Videolekcija 183
  48:50
 • Videolekcija 184
  55:51
 • Videolekcija 185
  01:01:10
 • Videolekcija 186
  37:38
 • Videolekcija 187
  50:28
 • Videolekcija 188
  01:02:57
 • Videolekcija 189
  01:03:20
 • Videolekcija 190
  38:19
 • Videolekcija 191
  50:28
 • Videolekcija 192
  01:05:43
 • Videolekcija 193
  58:35
 • Videolekcija 194
  51:47
 • Videolekcija 195
  01:14:30
 • Videolekcija 196
  55:34
 • Videolekcija 197
  42:07
 • Videolekcija 198
  55:24
 • Videolekcija 199
  45:10
 • Videolekcija 200
  01:01:12
 • Videolekcija 201
  01:09:57
 • Videolekcija 202
  01:11:13
 • Videolekcija 203
  01:09:54
 • Videolekcija 204
  39:04
 • Videolekcija 205
  53:01
 • Videolekcija 206
  49:48
 • Videolekcija 207
  55:10
 • Videolekcija 208
  01:03:25
 • Videolekcija 209
  50:41
 • Videolekcija 210
  42:32
 • Videolekcija 211
  57:06
 • Videolekcija 212
  45:11
 • Videolekcija 213
  38:06
 • Videolekcija 214
  39:34
 • Videolekcija 215
  57:58
 • Videolekcija 216
  53:42
 • Videolekcija 217
  47:04
 • Videolekcija 218
  52:51
 • Videolekcija 219
  01:05:50
 • Videolekcija 220
  45:38
 • Videolekcija 221
  41:28
 • Videolekcija 222
  40:54
 • Videolekcija 223
  50:49
 • Videolekcija 224
  47:18
 • Videolekcija 225
  01:08:41
 • Videolekcija 226
  43:49
 • Videolekcija 227
  01:01:57
 • Videolekcija 228
  01:04:25
 • Videolekcija 229
  58:03
 • Videolekcija 230
  44:41
 • Videolekcija 231
  59:37
 • Videolekcija 232
  41:38
 • Videolekcija 233
  57:58
 • Videolekcija 234
  53:04
 • Videolekcija 235
  01:05:11
 • Videolekcija 236
  01:12:56
 • Videolekcija 237
  52:26
 • Videolekcija 238
  46:45
 • Videolekcija 239
  01:04:51
 • Videolekcija 240
  01:04:32
 • Videolekcija 241
  01:03:59
 • Videolekcija 242
  01:04:16
 • Videolekcija 243
  51:00
 • Videolekcija 244
  01:14:26
 • Videolekcija 245
  01:14:12
 • Videolekcija 246
  01:27:01
 • Videolekcija 247
  01:19:50
 • Videolekcija 248
  50:35
 • Videolekcija 249
  01:15:47
 • Videolekcija 250
  46:00
 • Videolekcija 251
  01:05:14
 • Videolekcija 252
  48:16
 • Videolekcija 253
  44:54
 • Videolekcija 254
  42:36
 • Videolekcija 255
  36:29
 • Videolekcija 256
  40:08
 • Videolekcija 257
  56:47
 • Videolekcija 258
  48:33
 • Videolekcija 259
  38:59
 • Videolekcija 260
  01:09:28
 • Videolekcija 261
  59:57
 • Videolekcija 262
  49:56
 • Videolekcija 263
  48:29
 • Videolekcija 264
  52:37
 • Videolekcija 265
  45:10
 • Videolekcija 266
  01:07:06
 • Videolekcija 267
  56:50
 • Videolekcija 268
  49:10
 • Videolekcija 269
  01:09:26
 • Videolekcija 270
  55:01
 • Videolekcija 271
  56:26
 • Videolekcija 272
  42:34
 • Videolekcija 273
  37:28
 • Videolekcija 274
  46:50
 • Videolekcija 275
  52:10
 • Videolekcija 276
  59:56
 • Videolekcija 277
  01:03:37
 • Videolekcija 278
  45:20
 • Videolekcija 279
  47:11
 • Videolekcija 280
  45:18
 • Videolekcija 281
  01:02:52
 • Videolekcija 282
  01:15:15
 • Videolekcija 283
  58:26
 • Videolekcija 284
  56:13
 • Videolekcija 285
  38:22
 • Videolekcija 286
  01:23:10
 • Videolekcija 287
  01:05:11
 • Videolekcija 288
  44:07
 • Videolekcija 289
  58:31
 • Videolekcija 290
  57:40
 • Videolekcija 291
  51:03
 • Videolekcija 292
  51:15
 • Videolekcija 293
  43:04
 • Videolekcija 294
  01:04:41
 • Videolekcija 295
  01:10:43
 • Videolekcija 296
  49:36
 • Videolekcija 297
  49:23
 • Videolekcija 298
  01:11:03
 • Videolekcija 299
  01:01:56
 • Videolekcija 300
  59:07
 • Videolekcija 301
  01:11:46
 • Videolekcija 302
  42:05
 • Videolekcija 303
  39:18
 • Videolekcija 304
  55:37
 • Videolekcija 305
  52:30

A course by

L

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
259,00
259,00 294,00

30-Dana garanicja na povrat novca

Uključeni materijali za zadaću

 • Zadaće

Tags

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaPovratak na shop